Stripfiguren op postzegels
Ga naar de inhoud

RIK RINGERS & CHICK BILL

Info over de geestelijke vader : TIBET (Gilbert Gascard)  

België

1998 : Zegel 2785 - Jeugdfilatelie : blok van 4

1998 : Jeugdfilatelie : FDC op zijde

1998 : Postfolder (Nl.-versie) nr 19 : met FD afstempeling

Genummerd boek met zegel en FDC afstempeling : kaft

Genummerd boek met zegel en FDC afstempeling : Binnenblad zegel

2003 : Briefkaart Chick Bill

2005 : Briefkaart Rik Ringers

Copyright (C) rlambert webdesign
info@stripfigurenoppostzegels.eu

Terug naar de inhoud