Stripfiguren op postzegels
Ga naar de inhoud

Cédric (NL :voorheen Stefan)

Info over de geestelijke vader : Tony de Luca (Laudec)       

België

2016 : Cédric 30 jaar - zegel

2016 : Cédric 30 jaar - zegelvel 5 waarden

2016 : Cédric 30j. FDS 14/03/2016

Copyright (C) rlambert webdesign
info@stripfigurenoppostzegels.eu

Terug naar de inhoud