Stripfiguren op postzegels
Ga naar de inhoud
Rlambert : verzamelaar postzegels, hoofdzakelijk met thema "stripfiguren"

Sedert mijn jeugdjaren ben ik verzamelaar van Postfrisse zegels- België. Sedert 1979 hebben de Belgische posterijen al een hele collectie postzegels gewijdt aan het thema "stripfiguren".  Laat dat nu ook een jeugdliefde van mij zijn en de link was dan vlug gemaakt : Stripfiguren op postzegels !
Het internet en toegang tot online veilingen die jaarlijks groeiden, zorgden ervoor dat ook uitgiften van de omliggende landen bereikbaarder werden.
De verzameling welke ik ondertussen heb aangelegd wil ik hier zoveel mogelijk weergeven.  Ook wil ik hier een aantal items beschikbaar stellen voor eventuele geïnteresseerden.

  • Voor het volgen van de verzameling heb ik drie grote  indelingen gemaakt  :

"BRIEFKAARTEN" :
Hier vind je de (gele) briefkaarten uitgegeven door de Belgische Post nu Bpost.
Jammer maar waar, in de offficiële Belgische Postzegelcatalogus (OBP) zijn deze zelfs niet  opgenomen. Er is wel een sectie "speciale geïllustreerde briefkaarten (BK) maar de stripbriefkaarten worden er helemaal niet vermeld.
Ik heb de BK hier ingedeeld per jaar van uitgifte.Ga naar Briefkaarten ..............    


"STRIPFIGUREN"
In dit deel vind je striphelden alfabetisch die door één of meerdere landen bedacht werden met een postzegel- of postwaardestukken  uitgifte. Per land stel ik deze voor met een fotoreeks.
Aan deze sectie komt wellicht nooit een einde, maar ik probeer toch zoveel mogelijk te updaten als ik nieuwe items kan verkrijgen.

Ga naar stripfiguren  ..............

"LANDEN" -  diverse stiphelden
De sectie landen omvat landen die waarden uitgaven welke een  verscheidenheid aan stripfiguren omvatten.
Ook uitgiften van speciale zaken met betrekking op tekenaars evenals bij ons minder bekende figuren vinden hier hun stekje.Ga naar Landen .............

Waar kunt U mijn aanbod aan postzegels en waardestukken vinden :

Mijn items vind je bij de online-veilingsite : Delcampe.net en voortaan ook op mijn eigen webwinkeltje.
Iedere maand stel ik ook een item in de kijker.

ITEM VAN DE MAANDIedere maand zal ik proberen een ander item in de kijker te zetten. Dit object zal dan aan een promotie prijs via de webwinkel verkrijgbaar zijn. Het zullen vooral objecten zijn die hier niet zo vlot verkrijgbaar zijn of van de uitgiften die onlangs verschenen.


Deze maand : Kuifje in Congo : Herdenkingskaart België 2001 aan -10% voor de vlugge beslisser (1x beschikbaar)Ga naar item van de maand.........

WEBWINKELVoor mensen die een verzamelstuk  liever rechtstreeks wensen aan te kopen heb ik voortaan nu ook zelf een webwinkeltje. Let wel ik ben geen handelaar en voor mij is dit een manier om andere verzamelaars toe te laten mijn dubbels en dergelijke aan te bieden.
Hou er rekening mee  : U kunt slechts één exemplaar bestellen, meestal zijn dit trouwens mijn laatste exemplaren.
Ga naar webwinkeltje ......

ONLINE VEILING : Delcampe.netReeds sedert 2001 had ik het genoegen de online veilingsite : Delcampe te ontdekken en er lid te mogen zijn. Ondertussen heb ik reeds meer dan 1000 positieve transacties en een tevredenheid score van 100% !
Het is een echte verzamelaarsite en mocht  je deze nog niet kennen, de moeite om hem te ontdekken.

De items die ik daar te koop stel zijn hoofd-zakelijk mijn dubbels België ongebruikt. Je vindt deze onder mijn nick Rlambert.  Hierbij de link naar deze veilingen :
Veiling winkeltje Rlambert......

Copyright (C) rlambert webdesign
info@stripfigurenoppostzegels.eu

Terug naar de inhoud